دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1- فعاليت‌هاي فوق برنامه شامل مهارت-دادگاه مجازي-هنر و ادب وآئين سخنوري

2- دكتر آشوري پژوهشگر برتر فرهيختگان

3- دكتر راعي پژوهشگر برتر دانشگاه

4- برگزاري آزمون‌هاي وكالت و قضاوت

5- برگزاري همايش‌هاي داخلي و استاني و كشوري با مشاركت دانشگاه‌هاي خارجي از جمله دانشگاه پوتيه فرانسه

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon