دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 • ارتقای مرتبه­ ی علمی جناب آقای دکتر مسعود راعی عضو هیات علمی دانشکده به دانشیاری
 • ارتقای مرتبه ­ی علمی جناب آقای دکتر سیدکمال موسوی عضو هیات علمی دانشکده به دانشیاری
 • ارتقای مرتبه­ ی علمی جناب آقای دکتر نادعلی آشوری عضو هیات علمی دانشکده به دانشیاری
 • برگزاری نشست علمی تبیین گرایش حقوقی حقوق هسته­ای با حضور دکتر شیرانی در آذر ماه ۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه آموزشی روش شکواییه نویسی و طرح دعاوی کیفری به صورت علمی و عملی در آذر ماه ۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه آموزشی شکواییه نویسی با حضور استاد علی­اکبر آبادگر و کارگاه آموزشی تنظیم دادخواست با حضور استاد علی شمسی در آذر ماه ۱۳۹۳
 • برگزاری سمینار علمی منشور حقوق شهروندی با حضور دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 • برگزاری همایش حمایت حقوقی از نظام خانواده در حقوق ایران و آلمان با حضور اساتید، قضات و وکلای برجسته ایران و آلمان (دکتر محمد آشوری، دکتر سید حسین صفایی و ...) در فروردین ماه ۱۳۹۳
 • برگزاری نشست حقوق متهم در پرتو قوانین جدید جزایی با حضور دکتر علی آزمایش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 • برگزاری همایش علمی تحلیل کلیات قانون مجازات اسلامی جدید با حضور دکتر محمد مصدق در آذر ماه ۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل با رویکرد به رژیم حقوقی دریای خزر با حضور دکتر عباس ملکی در آذر ماه ۱۳۹۲
 • نخستین نشست تفکر در حقوق عمومی (نشست مقدماتی همایش ملی زیست حق بنیان، حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی در آبان ماه ۱۳۹۴

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon